Řízení projektů v multiprojektovém prostředí - Critical Chain (Kritický řetěz), 24.-25. listopadu 2021

Aplikace Teorie omezení Dr. Eliyahu Goldratta pro oblast řízení projektů

Termín konání: 24. - 25. listopadu 2021

Místo konání: salonek restaurace Golf Resort Black Bridge, Národních hrdinů 891, Praha 9

Cena bez DPH: 18 000 Kč bez DPH (21 780,- vč. DPH)

Sleva 10 % při více účastnících z jednoho podniku.

Lektor: Ing. Miroslav Šmíra

Přihláška

Pokročilý kurz projektového řízení, jehož cílem je seznámit účastníky s nejúčinnější metodou plánování a řízení projektů současnosti. Metoda Critical Chain (Kritický řetěz) je celosvětově využívána zejména v multi-projektovém a multi-zdrojovém řízení, kde přináší velmi razantní zlepšení výsledků.

Program kurzu:

Dvoudenní blok, kdy prvý den je věnován plánování samostatných projektů a druhý den především odlišnostem v praktickém používání Kritického řetězu v multi-projektovém prostředí.

Stručný přehled probíraných témat:

  • Proč jsou většinou projekty pozdě nebo nesplní všechny požadavky nebo překročí rozpočet? Příčiny a jejich řešení.
  • Určení délky jednotlivých projektových činností.
  • Definování Kritického řetězu projektu, kalkulace a vložení časových bufferů.
  • Praktické řízení realizace projektu pomocí spotřeby časových bufferů (Buffer Management).
  • Základní organizační konflikt při více současně běžících projektech a jeho řešení.
  • Plánování přetížených zdrojů.
  • Koncept synchronizačního zdroje.
  • Řízení programů a nebo portfolia projektů.
  • Softwarové nástroje pro řízení projektů pomocí metody Critical Chain a jejich využití.

Bonus: Individuální konzultace

Lektoři našich kurzů mají za sebou řadu let praktických zkušeností a dosažených výsledků prostřednictvím aplikací TOC v našich i zahraničních společnostech (Některé reference naleznete zde). Pro zvýšení přínosu našich kurzů získávají proto účastníci možnost individuální konzultace ohledně praktických možností, dosažitelných výsledků a případných úskalí zavádění metod TOC v jejich firemním prostředí. Konzultace proběhnou po dohodě dle časových možností účastníků a lektorů v týdnech následujících po kurzu.

Lektoři jsou certifikováni celosvětovou certifikační agenturou TOC ICO a mnoho let se zabývají zlepšováním výkonnosti domácích i zahraničních firem pomocí praktických implementací CC a DBR i dalších aplikací Teorie omezení.

 


 

Některé příklady výsledků řízení projektů pomocí Teorie omezení:

Př.1:

Kdo: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A!
PGE je největší Polský energetický koncern, vyrábějící a dodávající elektřinu milionům domácností a firem.!
Popis projektu: Privatizace koncernu formou IPO. Polské ministerstvo hospodářství se rozhodlo privatizovat PGE formou IPO a nastavilo velmi ambiciózní termín (související s termínem voleb). Když se ukázalo, že PGE termín nemůže stihnout, obrátila se na Goldratt CZ s požadavkem na řízení projektu.! Projekt zahrnoval 36 dceřinných společností koncernu (od elektráren přes distribuční společnosti po uhelné společnosti) kde každá z nich zaměstnává 2000 - 8000 lidí. Společnosti jsou rozmístěné po celém území Polska. Hlavním problémem byla koordinace aktivit dceřinných společností s aktivitami centrály tak, aby se IPO stihlo v daném termínu.!
Výsledek: IPO bylo připraveno 2 týdny před stanoveným termínem a privatizace proběhla bez problémů !

Př.2:

Kdo: IEE, S.A., Luxembourg
IEE je světovým lídrem ve vývoji a dodávce bezpečnostních systémů do automobilů. Jejich produkty jako OC, BodySense a Protecto využívají výrobci automobilů po celém světě.
Popis projektu: Goldratt CZ byla požádána o naplánování, dohled a řízení 6 hi-tech vývojových projektů s vysokou mírou nejistoty. Cílem bylo dodat dodat tyto časově kritické projekty pro klienty IEE (automobilky a výrobce zdravotnických potřeb) ve stanovených termínech.

Výsledek: Všech 6 projektů bylo dodáno před požadovaným termínem bez omezení rozsahu dodávky a
překročení rozpočtu.

Př.3:

Kdo: Albert Heijn B.V. (Ahold)

Mezinárodní retailová skupina se sídlem v Nizozemí a sítí obchodů v řadě zemí.

Popis projektu: Naplánování, řízení a supervize skupiny cca 30 (IT/Business) projektů s cílem zlepšit Due Date Performance a zlepšit včasnost dodávek dodavatelů IT.

Výsledek: Zatímco délky všech projektů se zkrátily, jejich časová spolehlivost se zvýšila. S velkými dodavateli byly vyjednány nové podmínky spolupráce na projektech a některé

Př.4:

Kdo: High Tech New Product, Development, HP Digital Camera Group

Před aplikací metody:  6 fotoaparátů uvedeno v roce 2004. 1 fotoaparát uveden během jarního období. 1 ze 6 fotoaparátů uveden na čas.

Po aplikaci metody:  15 fotoaparátů uvedeno v roce 2005 s 25% snížením nákladů  na vývoj. 7 fotoaparátů uvedeno během jarního období. Všech 15 fotoaparátů uvedeno na čas.

Př.5:

Kdo:  Electrical Power Transmission, Engineer-to-Order, ABB AG, Power Technologies Division

Před aplikací metody:  Průtok 300 rozvoden za rok.

Po aplikaci metody:  Průtok zvýšen na 430 rozvoden za rok.

Př.6:

Kdo:  High Tech Medical Product, Development, Medtronic

Před aplikací metody:  Každých 6-9 měsíců nová verze SW na trhu. V programu lékařských přístrojů byla špatná předvídatelnost vývoje.

Po aplikaci metody:  Každé 2 měsíce nová verze SW na trhu. Podstatné zlepšení včasnosti vývoje lékařských přístrojů.

 

---------------------------

 

Těchto výsledků dosahuje Teorie omezení vyřešením klíčového konfliktu multi-projektového prostředí:

Abychom dobře řídili projekty v multi-projektovém prostředí, musíme zajistit, aby naše projekty reagovaly na příležitosti a potřeby podniku co nejrychleji. Abychom toto zařídili, logicky musíme spouštět nové projekty co možná nejdříve. (Protože, čím dříve projekt spustíme, tím dříve ho také dokončíme).

 

ALE NA DRUHOU STRANU,

 

Abychom dobře řídili projekty v multi-projektovém prostředí, musíme zajistit, aby již běžící projekty přinesly původně očekávané efekty. Abychom toto zajistili, v žádném případě nemůžeme spouštět žádné další projekty. (Protože, každý další projekt nám okamžitě začne „krást“ naše limitované zdroje pracující na již běžících projektech).

Nalezněte z této „pasti“ elegantní cestu ven během dvoudenního kurzu!

Kurz je založen na skupinových diskusích, praktických simulacích a týmových cvičeních. Účastníci si osvojí metodu Critical Chain (Kritický řetěz) pomocí vlastních zážitků z plánování a rozvrhování projektů.

Termín konání:

24. - 25. listopadu 2021

Místo konání: salonek restaurace Golf Resort Black Bridge, Národních hrdinů 891, Praha 9

Cena: 18 000 Kč bez DPH (21 780,- vč. DPH)

Sleva 10 % při více účastnících z jednoho podniku.

Přihláška

Vaše konkrétní dotazy rádi zodpovíme na goldratt@goldratt.cz nebo telefonicky na 274 770 671.