Self Learning

   

Self Learning Program na CD-ROM

Co brání firmě, aby vydělávala více peněž nyní a stejně tak i v budoucnosti? Jak může každé oddělení přispět k tomu, aby byla firma úspěšná?

  • Proč je tak obtížné řídit firmu jako celek?
  • Proč se nedaří implementaci teorie omezení, s velkým úspěchem použitou v jedné části, rozšířit také do všech dalších částí firmy?

Ve snaze nalézt odpovědi na tyto otázky dr. Eli Goldratt vyvinul sérii 8 podnikatelských modulů, které ukazují praktické využití vědeckých, současně však "zdravý rozum" používajících, řešení Teorie omezení. V každém z modulů zabývajících se jednotlivými podnikatelskými funkcemi firmy dr. Goldratt ukazuje problémy, kterým musí čelit každá z funkcí, a bariéry, které brání dosažení výrazného finančního úspěchu. Poskytuje detailní vysvětlení řešení založených na "zdravém rozumu", které překonají tyto problémy, a odhaluje postupy, jak tato řešení implementovat v praxi.

Po absolvování programu každý divák porozumí kritickým faktorům, které rozhodují o podnikatelském úspěchu, zvýší svoji schopnost dělat úspěšná podnikatelská rozhodnutí, zlepší své komunikační dovednosti a schopnost tvořit inovační řešení, která ve svém důsledku přinesou firmě značný zisk.

Každý z 8 modulů byl vysílán živě přes satelit do celého světa a Dr. Goldratt v něm vtipně a názorně vysvětluje jednu z oblastí řízení podniku, obvyklou praxi v této oblasti ve většině podniků a způsob jakým tato obvyklá praxe brání v dosahování lepších výsledků. Vysvětluje dále klíčový konflikt pro danou oblast podniku a způsob jakým je možné tento konflikt vyřešit.  Program byl velice příznivě přijat s ohromujícím konsenzem ze strany účastníků. Naprostá většina z nich praktickou aplikací uvedených řešení podstatným způsobem zlepšila podnikatelské výsledky svých organizací.

Celý satelitní program je k dispozici v češině i v angličtině na osmi sadách CD obsahujících jednotlivé moduly a poskytujících exklusivní přístup k jednomu z nejvlivnějších a nejvíce stimulujících "podnikatelských komentátorů" - dr. Eli Goldrattovi.

Každý modul trvá 3 hodiny. Výukový program na CD-ROM je určen výhradně pro individuální použití jednou osobou. V ceně jsou zahrnuty 2 instalace (jedna z nich je určena jako rezervní, pro případ nepředvídaného poškození počítače, na němž byl program nainstalován.)

Systémové požadavky:

  • Microsoft Windows
  • 32 MB of RAM minimum
  • Internetové připojení
  • CD-ROM Drive

Více...