O Teorii omezení

Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) je ucelená manažerská filozofie nabízející nový přístup k řízení a trvalému zlepšování činnosti organizací. Tato filozofie, jejíž základní myšlenky rozvinul dr. Eliyahu M. Goldratt, pokrývá všechny základní funkční oblasti podniku.


Proč Teorie omezení přináší výsledky?


•    Její řešení jsou konstruována na základě jediného nezpochybnitelného cíle, který je určen typem organizace. U komerčních organizací je jím vydělávat co nejvíce peněz dnes i v budoucnosti.
•    Její klíčovou myšlenkou je tvrzení, že každý systém v sobě skrývá minimálně jedno úzké místo – omezení. Kdyby tomu tak nebylo, pak by systém (podnik) dosahoval svého cíle v neomezené míře.
•    Poskytuje metodiku, jak omezení nalézt a účinně je využívat. Zaměřením úsilí na nejslabší článek je dosaženo rychlých a reálných přínosů.

Základní kroky neustálého zlepšování pomocí Teorie omezení:

  1. Najděte omezení systému
  2. Zjistěte, jak omezení maximálně využít
  3. Podřiďte vše ostatní chodu omezení
  4. Navyšte kapacitu omezení
  5. Vše znovu - V okamžiku navýšení kapacity omezení začne možná celý systém omezovat jiné místo - Vraťte se k bodu 1!


Řiďme svoje omezení a nedovolme aby omezení řídilo nás!


Teorie omezení a na ni navazující nástroje, obvykle označované jako Thinking Process (TOC/TP), jsou spíše cestou k vývoji specifických řešení, než hotovým "předvařeným" řešením. Cesta Teorie omezení umožňuje společnostem nebo i jednotlivcům vytvořit si svá vlastní řešení, která odstraní problémy do té doby považované za neřešitelné. TOC/TP jsou účinné jak při řešení jednotlivých konkrétních problémů, tak i dlouhodobých generických konfliktů uvnitř organizací.


Může se jednat o průlomové zlepšení současných procesů, vývoj nového produktu nebo služby, převedení tvůrčího návrhu do praktického, okamžitě realizovatelného řešení, či zprostředkování naprosto nových, nikdy nepoužitých průlomových řešení. Všechny tyto příklady umožňují podniku "skok" do znatelně lepší pozice.

TOC změní "Nemůžeme to udělat, protože...." na "Můžeme to udělat, pokud......"


Něco málo k historii TOC


Základní myšlenky Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) rozvinul dr. Eliyahu M. Goldratt v knize The Goal (Cíl) v roce 1984. Kniha, napsaná formou poutavého románu z prostředí výroby, byla přeložena do 21 světových jazyků a časopis Times ji i po 30 letech uvádí jako jednu z 25 nejvlivnějších knih o managementu, které změnily naše vnímání tohoto oboru.


Od té chvíle se Teorií omezení začala vážně zabývat řada odborníků a firem a byly o ní a jejích praktických aplikacích napsány desítky knih, vytvořeno mnoho produktů k podpoře jejího využití, včetně řady počítačových programů podporujících výuku a využití principů TOC. Začala také vysílat internetová televize TOC TV. Se základy TOC jsou seznamováni studenti mnoha programů vysokých škol a MBA.


Postupně vznikala také celosvětová síť úzce spolupracujících poradenských firem, které dále rozvíjejí aplikace TOC a pomáhají společnostem prostřednictvím propracovaných nástrojů založených na logice TOC efektivněji dosahovat svých cílů. V roce 1999 se k nim v ČR připojila i Goldratt CZ pod svým původním názvem IQ-TOC.

Aplikace TOC pro jednotlivé funkční oblasti podniku postupně představil Dr. Goldratt ve svých dalších knihách The Race (1986) - oblast průtokového účetnictví, The Haystack Syndrome (1990) – informační systémy a měřítka, It’s Not Luck (1994, Cíl II)  - marketing a strategie. Na oblast řízení projektů se zaměřuje v knize Critical Chain (Kritický řetěz) vydané v roce 1997. Řízení distribuce a dodavatelské řetězce probírá v knize Isn’t It Obvious? (Co nemám, neprodám!) vydané v roce 2000.