Distribuce

Řízení distribuce a nákupu

Pro každou distribuční a obchodní firmu je velmi důležité, jak dokáže prakticky naplnit platnost rčení “mít správný produkt ve správném množství a ve správný čas na správném místě”. Jakkoli to zní jako otřepaná fráze, jsou v ní obsažena téměř všechna kritéria, podle kterých hodnotíme výkonnost distribučního a prodejního řetězce (předpokládáme, že kvalita zboží, které firma nakupuje a prodává, splňuje kvalitativní vlastnosti očekávané zákazníkem).

Fráze v podstatě říká, že v okamžiku, kdy přijde požadavek na zboží (= ve správný čas), přičemž je úplně jedno, jestli je to požadavek zákazníka, nebo požadavek dalšího skladu v řetězci, musí být ve správném místě (= na příslušném prodejním nebo distribučním/skladovém místě řetězce) k dispozici to správné zboží a to ve správném (= minimálně v požadovaném) množství, aby bylo možné požadavek uspokojit. Je zřejmé, že lze jen velmi obtížně předpovědět, kdy nastane například “ten správný okamžik” nebo jaké bude požadované množství - všechny veličiny jsou z principu náhodné veličiny a podléhají (někdy dost významné) variabilitě.

Ke splnění výše uvedeného požadavku se v zásadě používají systematicky pouze dva přístupy - jednak přístup založený na “tlaku” a používání předpovědí (odhad budoucí potřeby trhu), jednak přístup založený na tahu, tj. řízení a doplňování zásob podle aktuální spotřeby na trhu.

Jak fungují předpovědi?

Už z principu předpovědi je jasné, že čím déle do budoucnosti se dívám, tím je předpověď méně přesná. Současně, abych dosáhl rozumné přesnosti na nejbližší období, je třeba mít k dispozici historická data (čím delší historie, tím přesnější). V praxi to znamená, že podle předpovědi naskladníme (= “natlačíme”) zásoby do skladů, a potom doplňujeme podle parametrů v systému. Systémy založené na předpovědi poměrně dobře zamezují nedostatkům, ale o dost hůře zamezují přebytkům - systém potřebuje delší dobu na to, aby vyhodnotil odchylku aktuální “historie” spotřeby od zvoleného pravděpodobnostního modelu a navrhl změnu.

Řešení TOC Replenishment

TOC Replenishmnet,je řešení, které využívá metodu založenou na tahu. Systém jednorázově nastaví počáteční zásoby na skladech a po spuštění začíná vyhodnocovat potenciální nedostatky a přebytky na skladech (odchylky od ideálního stavu skladů). Používá pro to tzv. Buffer Management, algoritmus, který denně doporučí pro každou položku na skladě doplnění správného množství (= co chybí do plného bufferu), a současně navrhne i změnu velikosti bufferu v případě, že hrozí výraznější přebytek nebo nedostatek. Reakční dobou je maximálně jedna doba na doplnění zásob - v současném světě logistiky a distribuce se jedná maximálně o jednotky dní. Takže v případě nějaké větší změny na trhu (zvýšený nebo snížený odběr, případně nespolehlivost dodávek zboží) bleskově přenastaví buffery a snaží se okamžitě přizpůsobit změněné situaci - pro porovnání, v okamžiku, kdy systém založený na předpovědi konečně navrhne změnu pravděpodobnostního modelu pro řízení zásob (jiný způsob doplňování zásob), systém TOC Replenishment už nějakou dobu pracuje podle změněných parametrů a skladové zásoby jsou blízko optima nové situace.

Dosahované výsledky

V praxi se to projeví celkově nižšími zásobami v dodavatelském řetězci (cca. o 25-30%), zvýšením prodejů o 10-15% (bez jakékoliv marketingové kampaně, pouze z toho důvodu, že snížíme výrazně nedostatky v systému - ušlé prodeje klesnou na cca. 1-2% v porovnání s cca. 13-18% před spuštěním), a zvýšením obrátky zásob (prodeje rostou a zásoby klesají), což má za následek zásadní zvýšení ziskovosti a ROI pracovního kapitálu.

Systém začíná vydělávat peníze okamžitě po spuštění (od rozhodnutí do spuštění je to jen několik týdnů).

Outsourcing jako varianta

Zákazník jej může získat formou outsourcingu, kdy převezmeme všechny operativní činnosti nákupu a doplňování zásob (zákazník si nechává jen pracovníky strategického nákupu a příslušné knowhow). To mu umožňuje okamžitě využívat všechny výhody řešení a začít vydělávat, aniž by se musel zdržovat učením se a zaváděním příslušného řešení a know-how TOC.

 

Chcete se dozvědět více? Napište nám na goldratt@goldratt.cz nebo volejte na 274 770 671