Self Learning Program na CD-ROM

   

CD modul čtvrtý - Distribuce a "Supply chain" (česky)


Doporučená četba: It s Not Luck, Late Night Discussions
Většina firem, s vyjímkou společností, jejichž obchodní činností je maloobchod, ignoruje distribuci. To je však velká chyba. Protože každá firma je článkem v dodavatelském řetězci, většina firem již poznala, že pokud konečný zákazník nic nekoupil, pak nikdo také neprodal. Největší "chuchvalec" v dodavatelském řetězci - většina zásob - se většinou nachází ve stádiu distribuce. Pokud chce firma prosperovat, její manažeři musí porozumět, jak pomoci distribučnímu článku výrazně zlepšit jeho výkon.

Požadavky na instalaci

54 EUR

CD modul pátý - Marketing (česky)


Doporučená četba: It s Not Luck, Late Night Discussions and TOC Journal
Marketing by neměl být zaměňován s prodejem nebo reklamou. Marketing je schopnost firmy přimět trh, aby požadoval její výrobky. Jinými slovy - schopnost vytvořit konkurenční výhodu. Pokud všechna vylepšení, která byla zahájena v předchozích sezeních, nejsou převedena na jistou výhodu, většina potenciálního zisku nebude realizována. Zřídka dokáže marketingové oddělení navrhnout efektivní marketing bez angažovanosti a přispění manažerů z ostatních oddělení. Úkolem je vytvořit takový systém, který umožní, aby přispíval každý.

Požadavky na instalaci

54 EUR

CD modul šestý - Prodej (česky)


Doporučená četba: Cíl (české vydání Cíl, 1999), It s Not Luck, Critical Chain (české vydání Kritický řetěz, 1999)
Nejen od každého prodejce, ale i od každého manažera v každé firmě je požadováno, aby prodával; výrobky, své návrhy a rozhodnutí klientům, nadřízeným nebo svým vlastním lidem. Existuje efektivní a systematický způsob, jak prodávat; jak překonat odpor ke změnám? Znalosti získané v předchozích sezeních umožní detailní vytvoření rozhodující účinné metody.

Požadavky na instalaci

54 EUR

CD modul sedmý - Řízení lidí (česky)


Doporučená četba: It s Not Luck
Témata, jejichž znalost je nezbytně vyžadována při řízení lidí, jsou dobře známa: Řešení konfliktů, delegování pravomocí, vytváření týmu, atd. Méně známé je to, že ten samý logický přístup, použitý v předchozích sezeních při odvozování řešení pro \"hmatatelnější\" témata, je stejně efektivní, pokud jej využijeme pro získání účinných metod zaměřených na řízení lidí. Z dlouhodobého měřítka poskytuje tento modul pravděpodobně nejdůležitější know-how.

Požadavky na instalaci

54 EUR

CD modul osmý - Strategie (česky)


Doporučená četba: It's Not Luck
Cílem jakékoliv firmy je zavedení efektivního a trvalého procesu neustálého zlepšování. Zlepšování definujeme jako stále lepší dosahování cíle firmy - v případě komerční organizace zvyšování její ziskovosti. Bohužel, po počátečním rozběhu většina zlepšovacích snah začne stagnovat. Poslední modul zformuje know-how získané v předchozích modulech do jasné, celkové strategie, podpořené detailními taktikami. Tato dlouhodobá strategie zajistí, že s postupujícím časem stupeň zlepšení (zisk) trvale roste.

Požadavky na instalaci

54 EUR