Přihláška

Závazná přihláška na kurzy a semináře

Jméno a příjmení:
Pozice:
Telefon:
E-mail:
2. účastník - jméno a příjmení:
  e-mail:
Název společnosti:
Adresa společnosti:
 
Město:
PSČ:
Stát:
IČO:
DIČ:
Počet zaměstnanců společnosti:
Hlavní výrobek či služba společnosti:
 
Poznámka:
Zadejte prosím text "jablko":

  Kurz / seminářZákladní cena v CZK bez 21%DPH

Moderní metody řízení výroby - DRUM-BUFFER-ROPE (Plzeň 24.-25. listopadu 2022)

Cena: 19 000-Kč bez DPH (22 990 -vč. DPH) za dvoudenní kurz.

Cena pro členy TIP (Technological Initiative Pilsen): 17 500,- Kč bez DPH  (21 175,-vč. DPH) .

Sleva: Při více účastnících z jedné společnosti sleva  za druhého a dalšího účastníka 1500,- Kč bez DPH.

19000 CZK
Celková cena: 0 CZK

Upozornění:

Slevy budou odečteny odečteny při fakturaci.

Cena zahrnuje účast na kurzu, materiály pro účastníka, obědy a občerstvení.

Ceny jsou uvedeny bez DPH!

Podmínky smlouvy (platné od 1.1.2022)

  1. Přihlašující organizace (objednavatel) akceptuje nabídku dodavatele (GOLDRATT CZ, s.r.o.) a závazně objednává účast na kurzu.
  2. Cena kurzu pro jednoho účastníka je smluvní. V ceně jsou zahrnuty náklady spojené s účastí na kurzu (vložné, sborník textů, stravování).
  3. Na závazné přihlášce může být uveden pouze jeden účastník. V případě většího počtu zájemců z jedné společnosti přihlašte laskavě každého účastníka odděleně.
  4. V případě zrušení účasti na kurzu 30 - 15 pracovních dnů před jeho zahájením činí stornovací poplatek 25 % ceny kurzovného, při zrušení 14 - 7 dní před kurzem 50 % ceny a v případě pozdějšího zrušení účasti na kurzu je stornovací poplatek 100 % ceny kurzu.
  5. Daňové doklady budou účastníkům zaslány po připsání platby na účet dodavatele nebo po skončení kurzu.

Potvrzujeme, že jsme se seznámili s podmínkami smlouvy, že s nimi souhlasíme a zavazujeme se uhradit zálohovou fakturu, která nám bude zaslána na základě této přihlášky, na účet číslo 2219852004/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů