Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

GOLDRATT CZ s.r.o. vnímá ochranu osobních údajů svých zákazníků jako samozřejmou součást našich služeb. Společnost GOLDRATT CZ, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů za účelem splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží. S osobními údaji je nakládáno jako s přísně důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy. GOLDRATT CZ, s.r.o. je ve smyslu ochrany osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů.

1.   Tímto udělujete souhlas společnosti GOLDRATT CZ, s.r.o. se sídlem V olšinách 16/82, Praha 10, IČ: 25792415, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 70702 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-       jméno a příjmení

-       název společnosti

-       e-mail

-       telefonní číslo

-       adresa

2.   Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a adresa je nutné zpracovat za účelem poskytování služeb, konkrétně doručení zboží nebo zajištění vzdělávací akce. Jméno, e-mail, název společnosti a telefonní číslo jsou v případě Vašeho zájmu o zasílání novinek zpracovávány za účelem poskytování informací z oblasti TOC a nabízení služeb. Údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3.   S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti popř. odhlášením pomocí příslušného odkazu v newsletteru.

4.   Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, který k tomuto účelu může využít specializovaný clouwdový nástroj. Vaše osobní údaje nebudou předány jiným subjektům než přepravci za účelem doručení zásilky.

6.   Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

-          vzít souhlas kdykoliv zpět,

-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-          požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.