Ing. Miroslav Šmíra

Miroslav Šmíra je vedoucím partnerem a senior konzultantem firmy Goldratt CZ, s.r.o.
Vystudoval obor ekonomika zahraničního obchodu na Obchodní fakultě VŠE v Praze.
V letech 1990 až 1991 byl ředitelem mezinárodních projektů v oblasti vzdělávání, INVENTA, s.r.o. Od roku 1991 pracoval jako ředitel a vedoucí poradce přední české školící  a poradenské společnosti InterQuality s.r.o., kde se záhy specializoval na oblast projektového řízení.
Miroslav Šmíra je absolventem programu Dr. W. E. Deminga, Quality, Productivity and Competitive Position, Velká Británie a výcvikového programu pro moderování a vedení týmů, Synectic, Ltd. Velká Británie. V roce 1992 absolvoval dlouhodobou poradenskou stáž spojenou s výcvikem u PMI, Inc., a INCOS, Inc., Minneapolis, USA.
V oblasti zvyšování kvality a produktivity podniku přednášel pro Process Management International, Inc., USA, INCOS, Inc., USA, University of Washington, Seattle, USA,  Management Centre Europe, Brusel a v oblasti týmové práce a kreativního řešení problémů pro Synectic, Ltd., Velká Británie.
Miroslav Šmíra je mezinárodně certifikován – úroveň TOC Expert in Project Management, TOC Expert Thinking Processes, TOC Expert Holistic Strategy.
Kromě vedení firmy Goldratt CZ, s.r.o., pracuje jako projektový Expert pro mezinárodní organizaci Goldratt Consulting. V minulosti vedl projekty ve Velké Británii, Holandsku, Lucembursku, Polsku a na Slovensku. Zároveň poskytuje expertizu pro projekty v Jižní Americe, Číně a Indii.
Je spoluautorem knihy vydané v edici Grada - Teorie omezení v podnikové praxi.