Moderní metody řízení projektů a zdrojů - Brno 5. - 6. října 2023 - pozor změna místa!

Moderní metoty řízení projektů a zdrojů

v multiprojektovém a multizdrojovém prostředí

Termín konání: 5. - 6. října 2023

Kde: salonek Hotel Velká Klajdovka, Jedovnická 7, 628 00 Brno

Cena: 21 900-Kč bez DPH (26 499 -vč. DPH) za dvoudenní kurz.

Sleva: Při více účastnících z jedné společnosti sleva  za druhého a každého dalšího účastníka 4400,- Kč bez DPH.

(Cena zahrnuje obědy a občerstvení v průběhu celého kurzu.)

 

 

Kritický řetěz (Critical Chain – CC) - Aplikace Teorie Omezení (TOC)  Dr. Eliyahu M. Goldratta pro oblast řízení projektů ve vývoji, výrobě a službách.

Nejúčinnější metoda plánování a řízení projektů současnosti je celosvětově využívána zejména v multi-projektovém a multi-zdrojovém řízení, kde přináší velmi razantní zlepšení výsledků. Zvýšení spolehlivosti dokončení projektů v termínu nad hodnotu 95 % při současném zkrácení doby trvání projektů nebo navýšení projektové kapacity o 30 - 50 % jsou jen některými z nich.

Program kurzu:

První den je věnován plánování samostatných projektů a druhý den především odlišnostem v praktickém používání Kritického řetězu v multi-projektovém prostředí.

Stručný přehled probíraných témat:                                      

 • Proč jsou většinou projekty pozdě nebo nesplní všechny požadavky nebo překročí rozpočet? Příčiny a jejich řešení.
 • Určení délky jednotlivých projektových činností.
 • Definování Kritického řetězu projektu, kalkulace a vložení časových bufferů.
 • Praktické řízení realizace projektu pomocí spotřeby časových bufferů (Buffer Management).
 • Základní organizační konflikt při více současně běžících projektech a jeho řešení.
 • Plánování přetížených zdrojů.
 • Koncept synchronizačního zdroje.
 • Řízení programů a nebo portfolia projektů.
 • Softwarové nástroje pro řízení projektů pomocí metody Critical Chain a jejich využití.

Program Den 1 - SAMOSTATNÉ PROJEKTY

 1. Problémy projektového řízení a jejich dopady na dokončení projektů včas a s dodržením rozpočtu při respektování původních specifikací.
 2. Problémy s určováním časové délky jednotlivých činností a jejich řešení. Milníky projektu a jejich dopady na délku projektu. Aplikace Theory of Constraints na řízení projektů.
 3. Plánování projektu s využitím Kritického řetězu. Typy a význam časových nárazníků. Řízení realizace projektů pomocí časových nárazníků
 4. Praktická simulace projektu naplánovaného s využitím kritického řetězu. Aplikace na složitější projekty.
 5. Softwarová podpora Kritického řetězu.

Program Den 2 - MULTIPROJEKTOVÉ PROSTŘEDÍ

 1. Stručná revize principů Kritického řetězu. Základní organizační konflikt multiprojektového prostředí.
 2. Problémy současně běžících projektů využívajících totožných zdrojů. Více činností prováděných jedním zdrojem v jednom časovém okamžiku (Multitasking).
 3. Plánování projektů v multiprojektovém prostředí. Koncept strategického zdroje. Rytmus a režim zahajování nových projektů v multiprojektovém prostředí.
 4. Postup tvorby projektového plánu pro mulitprojektové prostředí. Jakým způsobem implementujeme získané zkušenosti v existující podnikové kultuře?

Lektoři jsou certifikováni celosvětovou certifikační agenturou TOC ICO a mnoho let se zabývají zlepšováním výkonnosti domácích i zahraničních firem pomocí praktických implementací CC a DBR i dalších aplikací Teorie Omezení.

 

Termín konání: 5. - 6. října 2023

Kde: salonek Hotel Velká Klajdovka, Jedovnická 7, 628 00 Brno

Cena: 21 900-Kč bez DPH (26 499 -vč. DPH) za dvoudenní kurz.

Sleva: Při více účastnících z jedné společnosti sleva  za druhého a každého dalšího účastníka 4400,- Kč bez DPH.

(Cena zahrnuje obědy a občerstvení v průběhu celého kurzu.)