Ing. Pavel Majer

Absolvoval fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. V dalších letech vedl postupně ve firmách IDOM/Deloitte Touche a AIMTEC prodej podnikového informačního systému BPCS a podílel se na realizacích projektů.
V roce 1994 založil školící společnost BEAM s.r.o., která se věnuje výhradně školení obchodníků v oblasti tzv. velkých prodejů. Získal certifikáty SPIN© Trainer, Microsoft Presentation Skills Trainer, Business Management for Non-Financials and Business Management for Services Trainer. Školil firmy Microsoft a desítky jejich partnerů, dále např. SAS, Sybase, XEROX, DELL, Radiomobil, Sony, Fujitsu Siemens a další.
Od roku 1997 se zabývá systémy APS pro podporu plánování a řízení výroby a logistiky na bázi Teorie omezení (TOC - Theory of Constraints) a spolupracoval při realizaci první implementace takového systému v ČR ve firmě AVX Lanškroun. Pracoval jako ředitel společnosti APSTEC s.r.o., která se věnuje realizaci dodávek APS systémů a řešení založených na aplikaci metodiky TOC ve výrobních a distribučních firmách.
Od roku 2002 se jako partner společnosti GOLDRATT CZ, s.r.o. podílí na vedení projektů Viable Vision a dalších projektů,  zaměřených na zvyšování výkonnosti firem.

Certifikace (pro školení)
TOC Application Expert Course od společnosti Goldratt School (Antwerpen)
SPIN© Trainer od společnosti Huthwaite UK (www.huthwaite.com)
Customer Focused Presentation Trainer od společnosti Microsoft Gmbh (Munich)
Business Manager Trainer od společnosti G.M. Development SArL.(London, Geneva)