VĚTŠÍ PRODEJE S MÉNĚ ZÁSOBAMI?
 - TOC PULL REPLENISHMENT 

 

 

 

 

 

 ZKRÁCENÍ PRŮBĚŽNÉ DOBY VÝROBY O 50 %?
 - systém DRUM-BUFFER-ROPE 

 

 

 

 95% VČASNOST DOKONČENÍ PROJEKTŮ?

- CRITICAL CHAIN PROJECT MANAGEMENT 

 

 GET MORE BY DOING LESS
 - Goldratt CZ 

 

 

 

Pomáháme organizacím
dosahovat radikálně lepších výsledků a budovat si dlouhodobou konkurenční výhodu


Projektové řízení

Zvýšení spolehlivosti dokončení projektů v termínu na 95 % při současném zkrácení doby trvání. Navýšení projektové kapacity o 50 %.


Výroba

Zkrácení průběžné doby výroby na polovinu a zvýšení spolehlivosti dodávek na 99 %. Výrazné snížení objemu rozpracovaných výrobků.


Distribuce

Výrazné snížení skladových rezerv (až o 50 %) při současném zvýšení dostupnosti zboží pro prodej. Zrychlení obrátky zásob.

Knihy o Teorii omezení
Audiovizuální kurzy pro samostudium


Cíl (The Goal)

Co nemám, neprodám! (Isn't It Obvious?)