Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

1.   Udělujete tímto souhlas společnosti GOLDRATT CZ, s.r.o. se sídlem V olšinách 16/82, Praha 10, IČ: 25792415, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 70702 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-       jméno a příjmení

-       název společnosti

-       e-mail

-       telefonní číslo

-       adresa

2.   Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a adresa je nutné zpracovat za účelem poskytování služeb, konkrétně doručení zboží. Jméno a e-mail jsou v případě Vašeho zájmu o zasílání novinek zpracovávány za účelem posk ytování informací z oblasti TOC a nabízení služeb. Údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3.   S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti popř. odhlášením pomocí příslušného odkazu v newsletteru.

4.   Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, který k tomuto účelu může využít specializovaný clouwdový nástroj. Vaše osobní údaje nebudou předány jiným subjektům než přepravci za účelem doručení zásilky.

6.   Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

-          vzít souhlas kdykoliv zpět,

-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-          požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.