Ing. Ivona Vodičková

Vystudovala obor regionální ekonomika na fakultě národohospodářské VŠE v Praze. Pro společnost Goldratt CZ pracuje od roku 2003. V období rodičovských dovolených mezi roky 2006 a 2013 pracovala pro společnost INTERQUALITY, spol. s r.o. jako manažerka rozvojových projektů, kde řídila například projekt vzdělávání zaměstnanců financovaný z ESF. Kromě toho se zabývala oblastí marketingu a public relations, tvorbou a řízením proklikových a dalších kampaní a poradenstvím v získávání zdrojů z fondů EU.